Vergoedingen Klassieke Homeopathie 2014

De diverse ziektekostenverzekeringen hebben de vergoedingen voor 2014 bekend gemaakt.

Wat  opvalt is dat steeds meer verzekeringen kiezen voor een dagvergoeding   voor de complementaire zorg, waar de klassieke homeopathie onder valt, variërend van 25 tot 45 € per dag.

Op  vergoeding 2014 krijgt u een volledig overzicht van de vergoedingen per verzekeraar.

Realiseer u dat, omdat Klassieke Homeopathie onder de aanvullende verzekering valt, het niet onder het eigen risico  valt.

Dus niet eerst uw 360€ eigen risico en dan pas vergoeding.  Vanaf  het 1ste consult kunt u vergoeding krijgen voor de homeopathische consulten.