Over mij

Coby Tjassing 2015 voor Ondernemend Haren

De persoon achter Klassieke Homeopathie Haren is Coby Tjassing. Vanaf haar achttiende als verpleegkundige werkzaam in de gezondheidszorg, waar ze vanaf 1990 vooral werkzaam is op de kraamafdeling. In 2009 heeft ze de opleiding Klassieke Homeopathie met succes afgerond, waarna ze gestart is met een eigen praktijk.

“Coby is een hartelijke, geïnteresseerde homeopaat die altijd voor je klaar staat met raad en daad. Ik ben er nu van overtuigd dat er veel meer mogelijk is, op een gezondere manier dan met alleen de oplossingen die op dit moment via de farmaceutische industrie geboden worden.”

Kraamverpleging
Vanaf mijn achttiende ben ik werkzaam in de gezondheidszorg als verpleegkundige. Vanaf 1983 werk ik vooral op de kraamafdeling, waarvoor heb ik de vervolgopleiding Obstetrie en Gynaecologie voor verpleegkundigen heb gevolgd. Mijn eerste contact met de homeopathie vond plaats in 1994, toen mijn oudste zoon voor de tweede keer een oorontsteking had. Het resultaat van de homeopathische behandeling was goed en ik ging meer lezen over deze manier van genezen.

Opleiding
Deze interesse leidde ertoe dat ik in 2002 begon met de opleiding voor Klassieke Homeopathie aan het Kentcollege te Meppel. Dit is een gedegen opleiding waarin medische kennis, kennis van de vele homeopathische middelen en de wijze van behandelen wordt onderwezen. In 2009 heb ik deze opleiding afgerond, waarna ik ben gestart met een eigen praktijk.  Nu werk ik part time in een ziekenhuis op de verloskunde als verpleegkundige. Daarnaast werk ik in mijn eigen praktijk voor Klassieke Homeopathie.

Op diverse momenten is er mogelijkheid voor een consult, ook in avonduren en op de zaterdag.

Bijscholing
De afgelopen jaren heb ik diverse opleidingen en bijscholingen gevolgd op gebied van de homeopathie, te weten CEASE opleiding van Tinus Smits, Inspiring Homeopathie van Kim Kalina, Homeoprofylaxe van Isaac Golden, Ziekteclassificatie door Ewald Stoteler, De Banerij protocollen, ziekte van Lyme behandelen en veel bijscholingen over zwangerschap, bevalling en homeopathie. Ik heb daarnaast diverse scholingsavonden op gebied van orthomoleculaire geneeskunde gevolgd en zal indien noodzakelijk u ook op dit gebied adviezen kunnen geven. Tevens volg ik elk jaar bijscholing op gebied van reguliere ziekteleer.

Certificering
Ik ben aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten (NVKH). Dat garandeert dat ik voldoe aan de hoge kwaliteitseisen die deze vereniging stelt aan opleiding, nascholing en wijze van praktijkvoering. Bovendien vergoeden de meeste ziektekostenverzekeringen geheel of gedeeltelijk de consulten. De klachtenregeling en het tuchtrecht van de NVKH zijn van toepassing.

De NVKH is aangesloten bij de RBCZ.   De stichting RBCZ is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren in de complementaire zorg (artsen en therapeuten op Hbo-niveau) certificeert en registreert.   RBCZ behartigt de algemene belangen van de aangesloten beroepsbeoefenaren in de complementaire zorg en is een onafhankelijke intermediair tussen beroepsorganisaties, de zorgverzekeraars en cliënten.

U bent voor een bezoek aan mijn praktijk geen verwijzing van uw behandelaar of huisarts nodig. U kunt rechtstreeks contact met mij zoeken.

Uw besluit om contact te zoeken met uw behandelaar is altijd uw eigen verantwoordelijkheid.