Spreekuur

De behandeling start met het maken van een afspraak. Er kan gebeld worden op het telefonisch spreekuur ofwel dagelijks tijdens kantooruren.
Er wordt dan een korte omschrijving van de klacht gevraagd alsmede persoonlijke gegevens.
Een eerste afspraak kan meestal gepland worden na 1 a 2 weken. Voor acute klachten kan er meteen ofwel binnen 24 uur een afspraak gepland worden.

De eerste afspraak is de belangrijkste en dus ook de langste afspraak, meestal zo’n anderhalf uur. In de eerste afspraak wordt u een uitleg gegeven over wat klassieke Homoeopathie is, hoe de behandeling eruit ziet en een aantal praktische zaken.
Het overgrote deel van deze afspraak worden zoveel mogelijk gegevens vergaard, een zogenaamde anamnese. In dit gedeelte wordt behalve op uw hoofdklacht waarmee u komt ook ingegaan op de mogelijke oorzaak van de klacht, andere klachten en zwakke plekken, algemene zaken zoals eet en slaapgewoonten, ziektegeschiedenis, karakter en persoonlijkheid. Bij kinderen is ook informatie over zwangerschap, bevalling en ontwikeling van belang.