Homeopathie

echinacea homeopathie haren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Homeopathie is een natuurlijke geneeswijze die het vermogen van het lichaam versterkt en stimuleert. Bij verstoring in het lichaam, is het lichaam meestal in staat om het zelf weer in evenwicht te krijgen. In sommige gevallen is het lichaam niet instaat en dan komt homeopathie om de hoek kijken om het zelfgenezende vermogen van het lichaam te versterken.

Verstoring van uw gezondheid

Gezondheid kunnen we zien als een toestand van evenwicht binnen ons lichaam. Bij verstoringen is het lichaam vaak heel goed in staat om zelf het evenwicht te herstellen. Soms echter blijven klachten bestaan die niet “vanzelf” overgaan. In zulke gevallen schiet dan het zelfgenezend vermogen tekort en is hulp nodig. Klassieke homeopathie is een natuurlijke geneeswijze, die het zelf genezende vermogen van het lichaam stimuleert en versterkt.

De kracht van Homeopathie

Het gaat erom dat het lichaam gestimuleerd wordt, zodat het genezingsproces weer op gang gebracht wordt. Het doel is het herstellen van de balans in het lichaam die door ziekte verstoord is. In de homeopathie wordt dus nooit alleen de klacht, maar altijd de hele mens behandeld. Bij deze holistische mensvisie gaan we ervan uit dat de mens niet moet worden opgesplitst in allerlei onderdelen maar moet worden gezien als een eenheid van lichaam en geest, in voortdurende wisselwerking met zijn omgeving.

Principes van de klassieke homeopathie

De middelen die gebruikt worden, worden getest op gezonde proefpersonen d.m.v. een geneesmiddelproef. Hierbij wordt het middel toegediend aan verschillende personen (man, vrouw, kind), een zo groot mogelijke groep en deze personen houden zelf bij wat ze ervaren maar worden ook nauwkeurig gadegeslagen door een homeopaat. Alle symptomen die ontstaan worden nauwkeurig beschreven in de materia medica. In middels zijn er meer dan 1000 homeopathische middelen uitgetest. Homeopathische middelen zijn gemaakt van: planten (bv. kamille, lelie­tje van dalen), mineralen (natriumchloride, kaliumbromide) en metalen (goud, zilver, lood), dieren (Bijen, giftige spinnen, slangen) en ziektekiemen (tuberkelbacil, griepvirus).

“Similia Similibus Curentur”

Het gelijke moet worden behandeld met het gelijksoortige om zo de ziekte op te lossen. Een voorbeeld: wat gebeurt er als je een ui snijdt: Tranen en neusafscheiding. Het homeopathische middel Allium Cepa (gemaakt van ui) is een belangrijk middel bij hooikoorts met tranende ogen en verkoudheid

Gepotentiëerde geneesmiddelen

Een homeopaat geeft altijd gepotentiëerde geneesmiddelen. Dat houdt in geneesmiddelen die volgens Hahnemann’s wijze zijn bereid door te verdunnen en op bepaalde wijze te schudden (potentiëren). Daardoor wordt de eventuele giftige werking van een geneesmiddel weggenomen en de geneeskrachtige werking gestimuleerd.

Individueel ziektebeeld

Een homeopaat kijkt naar het totaalbeeld van de persoon voor zich en tracht ook steeds de oorzaak van de klachten te achterhalen. Behalve de hoofdklacht worden ook andere lichamelijke symptomen en mentale en emotionele symptomen gebruikt.

Gratis Kennismakingsgesprek aanvragen