Tarieven en vergoedingen

Calendula Klassieke Homeopathie
Het is mede afhankelijk van de ernst en duur van de klacht/ziekte hoe vaak een consult nodig is en hoe lang de behandeling duurt. Soms is dat 2 á 3 maal gedurende enkele maanden. Soms is dat wat vaker, of soms duurt de behandeling langer. Hoeveel een totale behandeling kost is dus niet geheel te voorspellen.

Tarieven per 1-1-2021

  • intake-consult (ongeveer 2 uur) € 120,00
  • herhaalconsult (tot 1 uur) € 85,00
  • telefonisch consult/ overleg via de mail, per kwartier € 30,00
  • opsturen homeopathisch middel vanaf € 30,00
  • huisvisite: afhankelijk van tijd en afstand max. extra € 15,00
  • kort, acuut intake-consult (tot 1 uur): € 85,00

De betaling vindt plaats direct na afloop van het consult, via mobiele telefoon.

Toelichting: Een telefonisch consult is soms ook mogelijk voor acute klachten zoals bijvoorbeeld EHBO-situaties, griep, acute keel- of oorontsteking of kinderziekten.Een kort intake- of herhaalconsult is alleen mogelijk bij aandoeningen zoals in EHBO- of acute situaties, bij vaccinatiebegeleiding of een adviesgesprek. Dit dient van te voren afgesproken te worden. Een huisvisite is mogelijk bij bijvoorbeeld immobiliteit of koorts. U dient dan wel binnen een redelijke straal van de praktijk te wonen.

Gratis Kennismakingsgesprek aanvragen

Verzekeringsvergoeding

De consulten van homeopaten die aangesloten zijn bij de N.V.K.H. worden momenteel door de meeste ziektekostenverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed via de aanvullende verzekering. Ook in 2021 wordt de klassiek homeopathische behandeling niet betaald uit uw eigen risico. Dit betekent dat u de eerste €385 aan consulten dus niet zelf hoeft te betalen, maar dat deze gewoon vanaf de eerste declaratie vergoed worden. U hoeft hiervoor geen verwijzing van de huisarts te hebben. Ik adviseer u contact op te nemen met uw verzekering in hoeverre uw polis de homeopathische behandelingen vergoed.

Indien u, in verband met de dagvergoeding van de ziektekostenverzekering, prijs stelt op aangepaste consult rekening dan bied ik het consult in 2 gedeelten aan.   Deel 1 voor het persoonlijke gesprek, op datum van dit gesprek. Deel 2 is twee weken later, na het afgesproken telefonisch contact.

Annulering/ afwezigheid afspraak

Bij annulering korter dan 48 uur voor de afspraak, wordt 50% in rekening gebracht. Bij annulering korter dan 24 uur, of voor het niet verschijnen op een afspraak wordt de gewone consultprijs in rekening gebracht. De NVKH is aangesloten bij Incass, het incassosysteem van de Kon. Ver. van Gerechtsdeurwaarders.